વાહન – ચોરી ના ગુના માં ગુજરાત સરકાર નો મોટો નિર્ણય ઘરે બેઠા કરો ઈ એફ આઇ આર

👉 વાહન – ચોરી ના ગુના માં ગુજરાત સરકાર નો મોટો નિર્ણય  ઘરે બેઠા કરો ઈ એફ આઇ આર                                                                                                                                                                                         👉ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને ગુજરાત પોલીસને ગુમ થયેલ, ચોરાયેલી મિલકતની ઓનલાઈન જાણ કેવી રીતે કરવી                                                                                                                                                                                                                                                                             👉  નીચે એડ્રેસ મેનુબર પર ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને ગુમ થયેલ અથવા ચોરાયેલી મિલકત સામે એફઆઈઆર ગુજરાત પોલીસમાં ઓનલાઈન નોંધી શકાય છે. ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટ પર ઘટનાની વિગતો સાથે ચોરાયેલી કે ગુમ થયેલી વસ્તુ વિશેની માહિતી અપલોડ કરી શકાય છે. ચોરાયેલી વસ્તુઓની ખોવાઈ જવાની જાણ કરવા અને એફઆઈઆર નોંધવા માટે પોલીસ સ્ટેશન જવાની જરૂર નથી. આ સુવિધા માત્ર પસંદગીના કેસો માટે જ ઉપલબ્ધ છે અને તમામ ફોજદારી કેસો માટે નહીં. ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને એફઆઈઆર ઓનલાઈન રજીસ્ટર કરવાનાં પગલાં અને પ્રક્રિયા નીચે વર્ણવેલ છે:ક્લિક કરો                                                                                                                                                                                                                                               👉 ગુજરાત પોલીસમાં એફઆઈઆર ઓનલાઈન નોંધવાનાં પગલાં                                                                                                                                                                                                                                👉સ્ટેપ 1: ગુજરાત પોલીસની વેબસાઇટની મુલાકાત લો https://gujhome.gujarat.gov.in/portal/webHP

નીચેનું મેનુ ખુલશે           


                                                                                                                                                                           👉 
સ્ટેપ  2: રિપોર્ટ મિસિંગ/સ્ટોલન પ્રોપર્ટી પર ક્લિક   નીચેનું મેનુ ખુલશે                      

              
👉 સ્ટેપ 3: જો તમે નવા યુઝર છો તો ક્લિક ટુ રજીસ્ટર વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

નીચેનું પેજ ખુલશે         

                                                   

👉 સ્ટેપ 4: ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી માહિતી ભરો

પ્રથમ નામ, મધ્ય નામ, છેલ્લું નામ

વપરાશકર્તા નામ

મોબાઇલ નંબર    
 👉  સ્ટેપ 5: મોકલેલ OTP બટન પર ક્લિક કરો      
                                                                                                                                                                પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો                                                                                                                                                           
 તમારો નવો પાસવર્ડ   લખો,  
  
  પાસવર્ડ કન્ફર્મ કરો  

ઇમેઇલ સરનામું લખો,

 ગુપ્ત પ્રશ્ન પસંદ કરો અને ગુપ્ત જવાબ લખો                                                                                                                                                                                                                                
👉  સ્ટેપ 6: સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ કોડ ટાઈપ કરો અને ટિક માર્ક માટે વપરાશકર્તા કરાર પર ક્લિક કરો         
👉  પગલું 8: પૂર્ણ નોંધણી બટન પર ક્લિક કરોહવે ગુજરાત પોલીસમાં તમારું રજીસ્ટ્રેશન સમાપ્ત થઈ ગયું છે        

👉સ્ટેપ 7: વેબસાઇટના હોમ પેજની મુલાકાત લો   https://gujhome.gujarat.gov.in/portal/webHP
                                                                                                                                                  

👉  સ્ટેપ 8: રિપોર્ટ મિસિંગ/સ્ટોલન પ્રોપર્ટી પર ક્લિક કરો નીચેનું મેનુ ખુલશે     

  

👉સ્ટેપ 9: વપરાશકર્તા નામ, પાસવર્ડ લખો

 
 👉સ્ટેપ 10: લોગિન પર ક્લિક કરો

   હવે તમે ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટના ગુમ અથવા ચોરાયેલી મિલકતની જાણ કરવા માટેના પેજ પર લોગ ઈન થશો. તમે ફોર્મ ભરી શકો છો, દસ્તાવેજો જોડી શકો છો અને ગુમ થયેલ લેખ માટે ઑનલાઇન FIR ફાઇલ કરવા માટે વેબસાઇટ પર સબમિટ કરી શકો છો.

   👉  નોંધ: મિલકત સંબંધિત બિલ, ફોટોગ્રાફ અથવા અન્ય દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને ગુજરાત પોલીસની વેબસાઈટ તપાસો.

👉અસ્વીકરણ: અહીં આપેલી માહિતી જેઓ વેબસાઈટની ઓનલાઈન સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે છે તેમને મદદ અને માર્ગદર્શન આપવા માટે છે. કોઈપણ ભૂલ કે ભૂલ માટે અમે જવાબદાર નથી. આ એક વેબસાઈટ છે જે મફતમાં માહિતી પ્રદાન કરે છે અને અમે કોઈપણ વપરાશકર્તા પાસેથી કોઈપણ રકમ વસૂલતા નથી. ટ્રેડ માર્ક્સ અને કોપી રાઈટ્સ સંબંધિત વેબસાઈટના છે.

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group