જમીનનો નકશો મેળવો મોબાઈલમાં, 2 મિનિટથી વધારે નહીં લાગે

 જમીનનો નકશો મેળવો મોબાઈલમાં, 2 મિનિટથી વધારે નહીં લાગે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  👉  કોઇ જમીનની લેવડદેવડ કરવી હોય કે પછી જમીન અંગેના સાચા પુરાવાઓ જોઇતા હોય તો સરકારી કચેરીઓમાં વારંવાર ધક્કા ખાવા પડે છે અને ત્યારબાદ મહા મહેનતે જમીનના પુરાવાઓ હાથવગા થાય છે ત્યારે એક એવી એપ વિકસાવવામાં આવી છે જેના માધ્યમથી ગુજરાતની દરેક જમીન અંગેની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકાય છે તો કઇ છે આ એપ ? અને કેવી રીતે તેનો કરી શકાય છે ઉપયોગ તેના માટે જુઓ                                                                                                                                                                                                      👉   તમે ગૂગલ પ્લે અને એપ સ્ટોર માંથી ડાઉન લોડ કરી શકો છો

                                                                                                              

     👉  હવે તમે ડાઉનલોડ કરો પછી તમારે એક વખત રજિસ્ટર કરવું પડશે                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               👉 રજિસ્ટર કરવા માટે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર,ઇમેઇલ એડ્રેસ,તમે કયા શહેર માં રહો છો,અને તમે સુ ધંધો કરો છો એની માહિતી આપવી પડશે                                                                                                                                                                                                    

  👉  આ એપ્લિકેશન માં તમે કોઈ પણ એરિયા નું ૭,૧૨ ડાઉનલોડ કરી શકો , તમે દીપી,ટીપી , કોઈ પણ જમીન નો નક્સો જોય શકો છો, સાથે સાથે આખા ગુજરાત માં જંત્રી કય ચાલી રહી છે એ પણ જોઈ શકો છો.                                                                                                                                                                        👉  જેવી તમે એપ્લિકેશન ખોલશો એટલે નીચે પ્રમાણે મેનુ દેખાશે                                                                                                                             

    

                                                                                                                                                              👉  હવે જો તમારે કોઈ પણ ગામ ની ટીપી જોવી હોય તો મેનુ બાર માં જ્યને

👉 જીલ્લો સિલેક્ટ કરી , તાલુકો સિલેક્ટ કરી ત્યારબાદ ગામ પસંદ કરશો એટલે તમને ગામનો આખો નક્શો            દેખાશે                                                                                                                                                   

      

  

                                         

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group