ધોરણ 10/12 પાસ માટે નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક

10th 12th Pass Govt Job 2023:Are you also looking for a job or someone in your family or friend circle needs a job then we bring good news for you because golden opportunity to get job for class 10/12 pass has come then we request you to read this article till the end. Please read and share this post to those who are in dire need of a job.

10th 12th Pass Govt Job 2023

Post Name વિવિઘ
Organization name Ministry of Defense Government of India
Place of employment India
Means of Application Offline
Date of Notification 01 September 2023
Date of commencement of form filling 01 September 2023
Last date of form filling 29 September 2023
Official Website Link Click here

 

Post Name

As mentioned in the notification, Ministry of Defense Government of India is recruiting for the posts of Steno, LDC, Fireman, Messenger, Range Chowkidar, Mazdoor, Mali, Safaiwala, Cook and CBSO.

Number of posts

According to the information given in the advertisement, in this recruitment of Ministry of Defense, 01 of Steno, 01 of LDC, 02 of Fireman, 15 of Messenger, 02 of Range Chowkidar, 03 of Laborer, 02 of Gardener, 03 of Safaiwala, 05 of Cook and 03 of CBSO are vacant. is

Salary 

Name of the post Salary scale
સ્ટેનો રૂપિયા 25,500 થી 81,100
એલ.ડી.સી રૂપિયા 19,900 થી 63,200
ફાયરમેન રૂપિયા 19,900 થી 63,200
મેસેન્જર રૂપિયા 18,000 થી 56,900
રેન્જ ચૌકીદાર રૂપિયા 18,000 થી 56,900
મજદૂર રૂપિયા 18,000 થી 56,900
માળી રૂપિયા 18,000 થી 56,900
સફાઈવાલા રૂપિયા 18,000 થી 56,900
કૂક રૂપિયા 18,000 થી 56,900
સી.બી.એસ.ઓ રૂપિયા 21,700 થી 69,100

 Education Qualification

Name of the post Educational Qualification
સ્ટેનો 12 પાસ
એલ.ડી.સી 12 પાસ
ફાયરમેન 10 પાસ
મેસેન્જર 10 પાસ
રેન્જ ચૌકીદાર 10 પાસ
મજદૂર 10 પાસ
માળી 10 પાસ
સફાઈવાલા 10 પાસ
કૂક 10 પાસ
સી.બી.એસ.ઓ 10 પાસ

 

Selection process

 • Written Examination (By OMR Method)
 • physical examination
 • Skill test
 • Verification of evidence

Documents required to apply

 • Passport size photograph
 • signature
 • Aadhaar Card / Election Card / Driving License
 • Study Mark Sheet
 • An example of caste
 • Living Certificate (LC)
 • and other necessary documents

How to apply?

 • First download the advertisement using the link given below and check whether you are eligible to apply or not.
 • This recruitment has to be applied through offline mode.
 • You can download the application form from the official website or using the link given below.
 • Address to send application is: Recruiting Agency, Sub Area, Ambala Cantt., District – Ambala, State – Haryana, Pincode No. – 133001.
 • Be sure to write the post for which you are applying on the application form.

Important link

Read the job advertisement અહી ક્લિક કરો
Go to the official website અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group