ફક્ત 5 મિનિટમાં આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો

Aadhar Card Update Jast 5 Minutes :આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો: હવે તમામ લોકો આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે. આધાર કાર્ડમાં ઓનલાઈન સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર કાર્ડમાં જાતિ બદલો. આ 5 સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરબેઠા કરી શકશો.

Aadhar Card Update

પોસ્ટ નામ આધાર કાર્ડ સુધારો
કેટલો સુધારો થશે 5 સુધારા થશે
ઉપયોગ પ્રૂફ તરીકે માન્ય
પ્રકાર ઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://uidai.gov.in
https://myaadhaar.uidai.gov.in/

 

ફક્ત 5 મિનિટમાં આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો

હાલનો સમય એટલે દોડધામનો સમય, Aadhar Card Update લોકો કામમાં હોય એટલે આધાર કાર્ડમાં સુધારા કરવા માટે તેઓ આધાર સેન્ટર સુધી જઈ શકતા n પણ હોય એટલે હાલ આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારાઓ તમે મોબાઈલ વડે પણ થઇ શકે તેવી સુવિધા આપવામાં આવી છે. ચાલો તો આપડે વિગત વાર બધી માહિતી જોઈએ

આધારકાર્ડ સુધારવા વધારા કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

આધારકાર્ડમાં સરનામું સુધારવા માટે / આધારકાર્ડ નામ સુધારવા માટે (Aadhar Card Update at home)

 • પાસપોર્ટ
 • રેશનકાર્ડ
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી / સેવા ઓળખ કાર્ડ
 • પેન્શનર કાર્ડ / સ્વતંત્રતા સેનાની કાર્ડ
 • કિસાન પાસબુક
 • રાજ્ય / કેન્દ્ર / PSUs દ્વારા ફોટા સાથે જારી કરાયેલ CGHS / ECHS / ESIC / મેડીકલ ક્લેમ કાર્ડ.
 • વિકલાંગતા ID કાર્ડ
 • વીજ બિલ
 • પાણી બિલ
 • ટેલીફોન લેન્ડલાઈનબિલ
 • પ્રોપર્ટી ટેક્સ રસીદ
 • વીમા પોલીસી
 • અન્ય પ્રૂફ

આધારકાર્ડ જન્મ તારીખ સુધારવા માટે

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ
 • પાનકાર્ડ
 • કોઈપણ સરકારી બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટી દ્વારા જારી કરાયેલ માર્કશીટ
 • DOB ધરાવતા PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી / ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા ઓનલાઈન કઈ રીતે કરશો? 

Step-1: સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ : https://myaadhaar.uidai.gov.in

Step-2: Login મેનુ બટન પર ક્લિક કરો.

Step-3: આધાર કાર્ડ નંબર અને કેપ્ચા કોર્ડ નાખો.

Step-4: Send OTP બટન પર ક્લિક કરો.

Step-5: આધાર કાર્ડ સાથે રજીસ્ટ્રેડ થયેલ મોબાઈલ નંબર પર OTP જશે.

Step-6: 6 અંકનો OTP લખો અને Login બટન પર ક્લિક કરો.

Step-7: હવે Update Aadhaar Online વિકલ્પ આપ્યો હશે તેના પર ક્લિક કરો.

Step-8: હવે તમે આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારા કરી શકશો તે દેખાડશે.

Step-9: તેમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરીએ – આધારકાર્ડમાં ઓનલાઈન સરનામું બદલો.

Step-10: ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યા પછી Process to Update Aadhaar બટન પર ક્લિક કરો.

Step-11: તમારે તમારા નવા સરનામાં માટે માહિતી લખવાની રહેશે.

Step-12: પ્રૂફ તરીકે દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાના રહેશે જે ઉપર મુજબ કોઈ પણ એક રહેશે.

Step-13: હવે ફોર્મ સબમિટ કરી દો.

ઉપયોગી લીંક

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા અહીં ક્લિક કરો 

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group