ધોરણ 3 પાસ ઉપર નોકરીની તક,ગુજરાતની વિવિધ નગરપાલિકાઓ ભરતી જાહેર

ગુજરાત નગરપાલિકા 32 નગરપાલિકામાં ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર, ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર, સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર, ફાયર વાયરલેસ ઓફિસર, અગ્રણી ફાયરમેન, ડ્રાઈવર કમ પંપ ઓપરેટર પોસ્ટ  માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત નગરપાલિકા ભરતી

ગુજરાતની કુલ 32 નગરપાલિકા જેવી કે ધોળકા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, નડિયાદ, માણસા, હિંમતનગર, મહેસાણા, પાલનપુર, પાટણ, મોડાસા, આણંદ, ગોધરા, દાહોદ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, લુણાવાડા, કરજણ, રાજપીપળા, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, બારડોલી. , વેરાવળ – પાટણ, અમરેલી, તળાજા, કેશોદ, ગોંડલ, મોરબી, કાલાવડ, પોરબંદર, ખંભાળિયા મા વિવિધ જગ્યાયો માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.

ફાયર સ્ટાફ ની ભરતી

ગુજરાતની નગરપાલિકાએ ફાયર સ્ટાફની જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે.

તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે…

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર વલસાડ નગરપાલિકા
પોસ્ટ નું નામ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ 30
નોકરી પ્રકાર એપ્રેન્ટિસ
એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન

આણંદ નગરપાલિકા ભરતી

જાહેરાત કરનાર આણંદ નગરપાલિકા
પોસ્ટ નું નામ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ ખાલી જગ્યા 02 જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ ગુજરાત
એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન

અગત્યની તારીખ

છેલ્લી તારીખ : જાહેરાત થયાના 15 દિવસની અંદર અરજી કરવાની રહેશે.

અગત્યની લીંક

આણંદ નગરપાલિકા અહી ક્લિક કરો
વલસાડ નગરપાલિકા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group