સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ના આવી બમ્પર ભરતી,અલગ અલગ પોસ્ટ માટે નોકરીની તક

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એ તેની અધિકૃત વેબસાઇટ પર ક્લાર્ક ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જરૂરી લાયકાત માપદંડ ધરાવતા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.

સ્ટેટ બેંક માં ભરતી

જાહેરાત કરનાર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
કુલ જગ્યાઓ 5486
પગાર રૂ. 26,000 – રૂ. 29,000
સત્તાવાર વેબસાઇટ http://sbi.co.in/
છેલ્લી તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2022

કુલ જગ્યાઓ

5486

કેટેગરી પ્રમાણે ખાલી જગ્યા

  • SC/ST/OBC – 204
  • PwD – 92
  • Xs – 182
  • કુલ – 478

લાયકાત

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં માન્ય ડિગ્રી ધરાવવી આવશ્યક છે

ઉમર મર્યાદા

ઉમેદવારની ઉંમર 20 વર્ષથી ઓછી અને 28 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ (1.08.2022 મુજબ). ઉમેદવારોનો જન્મ 02.08.1994 કરતાં પહેલાં થયો ન હોવો જોઈએ અને 01.08.2002 (બંને દિવસો સહિત) પછીનો નહીં.

પગાર ધોરણ

પ્રારંભિક મૂળભૂત પગાર રૂ. 19900/-

ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

ઉપયોગી લીંક

ઓનલાઈન અરજી અહીં થી જુઓ
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં થી જુઓ
હોમપેજ અહીં થી જુઓ

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group