ખાણ ખનીજ વિભાગ ગુજરાત ભરતી 2022 : પગાર 35000 થી શરુ

ડિસ્ટ્રિક્ટ મિનરલ ફાઉન્ડેશન વડોદરા ભરતી 2022 વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરોઃ કલેક્ટર ઓફિસ, ડિસ્ટ્રિક્ટ મિનરલ ફાઉન્ડેશન વડોદરાએ અખબારમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને પ્રોજેક્ટ ઓફિસરની ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે. છેલ્લી તારીખ પહેલા પોસ્ટ અથવા ઈમેલ દ્વારા અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. માસ્ટર ડિગ્રી ધારક આ ડિસ્ટ્રિક્ટ મિનરલ ફાઉન્ડેશન વડોદરા ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

અનુક્રમણિકા
 • ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી
 • ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ
  • પોસ્ટ
  • શૈક્ષણિક લાયકાત
  • ઉમર મર્યાદા
  • પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)
  • પસંદગી પ્રક્રિયા
  • અરજી કઈ રીતે કરવી?
  • મહત્વપૂર્ણ તારીખ
  • મહત્વપૂર્ણ લિંક

ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી

ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી : ખાણ ખનીજ વિભાગ ગુજરાત દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી જેમાં આ વિભાગ દ્વારા જિલ્લા સંયોજક અને પ્રોજેક્ટ ઓફિસર ની જગ્યાઓ ભરવાની છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા ખાણ ખનીજ વિભાગ – વડોદરા
જાહેરાત ક્રમાંક
પોસ્ટ જિલ્લા સંયોજક અને પ્રોજેક્ટ ઓફિસર
જગ્યાઓ 02
શ્રેણી સરકારી નોકરી
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
આવેદન મોડ ઓફલાઈન
જાહેરાત પ્રકાશિત થયા તારીખ 07/08/2022

પોસ્ટ

 • જીલ્લા સંયોજક
 • પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગ્રામીણ વ્યવસ્થાપન / સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસમાં માસ્ટર
 • 2 થી 3 વર્ષનો અનુભવ

ઉમર મર્યાદા

 • જીલ્લા કો-ઓર્ડીનેટર : જાહેરાતથી 5 વર્ષ વધારાના. તારીખ.
 • પ્રોજેક્ટ ઓફિસર: 35 વર્ષ

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • જીલ્લા કો-ઓર્ડીનેટર: રૂ. 35000/- થી 40000/-
 • પ્રોજેક્ટ ઓફિસર: 25000/- થી 35000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ખાણ ખનીજ વિભાગની આ ભરતીમાં અરજી કરનાર ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યું ના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યાં છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. અરજી
 • સરનામું: જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • જાહેરાત પ્રકાશિત કર્યા તારીખ : 07/08/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group