ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 12828 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે આ જગ્યાઓ દેશના 28 રાજ્યો મુજબ છે. જેમાંથી ગુજરાતમાં કુલ 110 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

જાહેરાત ક્રમાંક 17-31/2023-GDS
પોસ્ટ ટાઈટલ ઇન્ડિયન પોસ્ટ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામ ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
પોસ્ટ બ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM)
કુલ જગ્યા 12828
ગુજરાત જગ્યા 110
અરજી શરૂ તારીખ 22-05-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ 11-06-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://indiapostgdsonline.gov.in

 

જો તમે ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસ માટે કામ કરવા માંગો છો, તો ગ્રામીણ ડાક સેવકો માટે નોકરીની તક છે. અરજી કરવા માટે, તમારે માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કરેલ હોવું જરૂરી છે. તમે indiapostgdsonline.gov.in પર 11મી જૂન, 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

જે લોકો પોસ્ટ વિભાગ માટે ગ્રામીણ ડાક સેવક તરીકે કામ કરવા માગે છે તેઓએ પરીક્ષા આપવાની કે ઇન્ટરવ્યુમાં જવાની જરૂર નથી. તેના બદલે, પોસ્ટ વિભાગ તેમના ગ્રેડને જોશે જ્યારે તેઓ 10મા ધોરણમાં હતા. તેઓ દેશભરમાંથી સૌથી વધુ લાયકાત ધરાવતા લોકોની યાદી બનાવશે અને તેમને તેમના મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો બતાવવા માટે આમંત્રિત કરશે.

ગ્રામીણ ડાક સેવક ગુજરાત ભરતી 2023

કેટેગરી જગ્યા
UR 45
OBC 23
SC 5
ST 23
EWS 14
PWD (A/B/C/DE)
કુલ 110

 

Step-1 સત્તાવાર વેબસાઇટ https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર જાઓ
Step-2 “ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો” પર ક્લિક કરો “ ગુજરાત 110 પોસ્ટ ”, જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
Step-3 સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
Step-4 ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.
Step-5 ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
Step-6 તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
Step-7 પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.
Step-8 પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.
Step-9 ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.
Step-10 તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.
Step-11 તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
Step-12 પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

ગુજરાત GDS ભરતી 2023 જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો
કુલ જગ્યા નોટિફિકેશન અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો

 

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group